Obchodní podmínky

 1. Smluvní strany
Prodávající - dodavatel - Lisický Vladimír, Hliník 880, 783 53 Velká Bystřice - IČO 76170756 - č.jedn. OŽÚ 694/2017
Den vzniku Živnostenského oprávnění : 01.04.2008
a
Kupující - zákazník

2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím el. obchodu

3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách el. obchodu a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.

4. Platební podmínky
Cenu za zboží uhradí kupující při převzetí zboží - dobírkou.
Při objednávce zboží do 3999,-Kč bude zboží zasláno balíkem do ruky(dodávka do 24hod.)v ceně 170,- Kč.U objednávek nad 3999,-Kč bude poštovné zdarma,na účet firmy.Při zásilce na Slovensko posíláme zboží bez dobírky, protože zákazník posílá peníze předem na náš bankovní účet.

5. Dodací podmínky, způsob dodání
Dodací lhůta je 1-2 dny. Dopravu zboží provede dopravní společnost(pošta).V případě,že bude zboží momentálně vyprodáno,bude zákazník informován emailem nebo telefonicky o náhradním termínu dodání zboží.

6. Záruční lhůta
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu dle specifikací jednotlivých výrobků od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

7. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č. 367/2000 Sb.

8. Doprava zboží
                
Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:
Balík do ruky - zboží na dobírku.

O termínu dovozu zboží je zákazník informován dodavatelem nejméně 1 den předem. Doprava zboží na území ČR je připočtena k ceně objednávky a bude dodána na místo, které uvedete jako místo dodání zboží.
9.Storno objednávky

Stornování objednávky zboží, které je dodáváno na dobírku je možné provést nejpozději do 48 hodin od objednání.
 
10.Záruka na zboží,reklamace zboží

Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Převzetí zboží, jeho zaplacení a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu.

Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží.
Ke zboží je zpravidla vystaven záruční list, kterým zákazník spolu s fakturou prokazuje původ zboží při reklamaci. Není-li ke zboží vystaven záruční list, postačuje při reklamaci doložení původu zboží fakturou.

 

Nepřevzetí objednaného zboží !!!
                                                          
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,-Kč!!! Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání a prodej pohledávek  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

 

Záruční list musí být potvrzen dodavatelem.
Kupující si při vybalování zboží počíná tak, aby obal neponičil a obal uschoval. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu, je třeba zkompletovat podle přiloženého návodu. Nebude-li při kompletaci postupováno dle návodu, nelze uplatňovat reklamaci zboží. V případě, že je nutné doručit reklamované zboží k opravě u dodavatele, je nutné toto zboží dopravit ve vyhovujícím obale, nejlépe originálním. Nebude-li zboží při přepravě dostatečně chráněno, není dodavatel povinen reklamaci uznat. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

Reklamaci lze uplatnit pouze v případě kompletnosti zboží.
Zákazník může při reklamaci uplatňovat následující nároky:
dodání chybějícího zboží nebo jeho částí opravu závad výměnu zboží za bezvadné v případě, že je vada neodstranitelná nebo se již stejná vada nejméně dvakrát opakovala

Reklamace se zamítá v následujících případech:
- zboží bylo neodborně používáno nebo ošetřováno
- zboží bylo používáno v podmínkách, které nejsou obvyklé u daného typu výrobku
- zboží bylo poškozeno živly
Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční lhůty, jedná se o opravu placenou.   

Nakupování v e-shopech je v NOZ považováno za nakupování na dálku, do něhož spadají i smlouvy uzavřené telefonicky či písemnou cestou. Proto se na zboží vztahuje možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů, což ostatně platilo doposud. Nově je jasně specifikováno, že se dvoutýdenní lhůta počítá od doby převzetí (vyzvednutí na poště, osobní odběr).

Pokud se pro odstoupení zákazník rozhodne, má na to celých 14 dnů a nemusí do nich započítávat dobu nutnou k doručení odstoupení. V případě písemného odstoupení od smlouvy je tedy rozhodujícím datem den odeslání. I když bude doručeno obchodníkovi po uplynutí 14 dnů od doručení, je povinen odstoupení akceptovat (pokud budou splněny další podmínky).

Za jistých okolností, může být lhůta pro možné odstoupení od smlouvy prodloužena až o jeden rok, bude tedy platit 1 rok a 14 dnů. To se bude vztahovat pro obchodníky, kteří zákazníka neinformovali o zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Informaci lze podat i zpětně (telefonicky, emailem) a 14 dnů na vrácení zboží se počítá od tohoto okamžiku.


Při vrácení do 14 dnů vrací obchodník zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal, včetně nezbytných nákladů na dopravu.

Bude-li vše v pořádku, NOZ nově ukládá obchodníkovi povinnost vrátit peníze do 14 dnů. Dříve na to měl celý měsíc. Podnikatel vrací zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal včetně nákladů na dopravu. Ta je však počítána podle ceny nejnižší možné přepravy. V případě, že je například možné doručení poštou za 100 Kč a vy si vyberete kurýra za 250 Kč, obchodník vrací pouze 100 Kč za nejnižší poštovné v ceníku.

Nový občanský zákoník se také zabývá stavem, v jakém je zboží ve 14denní lhůtě vráceno. Protože je tato doba určena pro vyzkoušení zboží, není možné produkty vracet v poničeném stavu a považovat e-shopy za půjčovny.

Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy je nutný servisní zásah, obchodník může přistoupit ke snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi. Typickým příkladem je „půjčování“ foťáků či navigací na dovolenou. Rozhodně však není možné ze strany obchodníka vyžadovat vracení v originálních obalech či dokonce s ochrannými fóliemi či „visačkami“.

Na vrácení zboží ve 14denní lhůtě má zákazník nárok i v případě osobního vyzvednutí zboží – rozhodující je uzavření smlouvy, které proběhlo na dálku.

Obchodníci budou muset od prvního ledna upravit své podmínky a e-shopy tak, aby splňovaly všechny náležitosti, jenž NOZ ukládá. Nově je smlouva uzavřena ihned v okamžiku odeslání objednávky. Dříve byla smlouva uzavírána až po potvrzení ze strany obchodníka. Od tohoto data se budou počítat související lhůty.

Jestliže jsou účtovány speciální poplatky, které jsou nestandardní, musí o nich být kupující informován před uzavřením smlouvy – nestačí tedy informace v obchodních podmínkách.

Upravené jsou také podmínky při speciálních požadavcích kupujícího. Pokud při odeslání objednávky do poznámky napíšete požadavek na jinou barvu produktu a obchodník objednávku přijme, je povinný dodat odpovídající zboží. Nesmí se tedy stát, že si objednáte svetr, v dodatku specifikujete červenou barvu a obchodník zašle modrý, protože byl zrovna na skladě.

Mírně se také změnil průběh reklamací při nákupech v e-shopech. Novou možností je sleva z kupní ceny, pokud bude zboží doručeno v poškozeném stavu. Dříve nebyla sleva možná a řešila se běžná reklamace.

Pokud dojde k vyskytnutí závad v záruční dvouroční lhůtě, bude podle typu vady určeno podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. V prvním případě je možné zvolit výměnu poškozeného zboží, požadovat opravu či slevu z kupní cenu a nakonec je možné od smlouvy odstoupit – požadovat vrácení peněz.